Marieholmsgatan 2 , Göteborg

Rörmokare Göteborg Fasta Priser

Varmvattenberedare Installerat & klart

Rörmokare Göteborg

Rörmokare Göteborg Fasta Priser

Fasta Priser

Varmvattenberedare

Installerat & klart

Vad kan jag göra om det är kallt i huset?

Det finns olika åtgärder du kan göra för att justera eller kontrollera temperaturen. Se nedan:

 • Granska termostaterna och se till att de är öppna så att allt kan cirkulera som de skall utan att det skulle vara något stopp någonstans.
 • Kontrollera att inte delpatronen är blockerad som finns i driftläget.
 • Läs i användarhandboken om hur du kan justera temperaturen i ditt hus.
 • Kontrollera panntrycket.
 • Se till att anläggningen är urluftad, detta kan du läsa mer om i manualen som följde med frånluftsvärmepumpen.
 • Starta om frånluftsvärmepumpen.
 • Om inget att detta hjälper kontakta oss.

Vad skall du göra innan du kontaktar en servicetekniker?

 • Leta efter svar i manualerna och internet.
 • Se till att termostaterna är öppna.
 • Se till att säkringarna och jordfelsbrytarna sitter ordentligt, inget glapp uppstår.
 • Se till att driftläget är rätt.
 • Se till att alla filter fungerar.
 • Se till att radiatorn är urluftad.
 • Se till att hela systemet är urluftat
 • Dessa svar kommer att hjälpa oss väldigt mycket om du skulle kontakta oss för hjälp och felsökning.

Vad beror det på att utomhustemperaturen är felaktig?

Det kan vara några graders skillnad ibland och det kan bero på många saker som exempelvis, vilket väderstreck är utetemperaturgivaren riktade åt om vi tänker på solens innebörd.  Den skall ställas i nord- eller nordvästläge. Om större skillnader uppstår kontakta oss.

Är det normalt att panntrycket skiftar?

Det är helt normalt. För man brukar säga att temperaturen och trycket går hand i hand, d.v.s. när temperaturen ökar så ökar trycket och när temperaturen sjunket så sjunker även trycket. Om det skulle vara så att trycket sjunker kontinuerligt så kan det betyda att det är luft i systemet. Och om det skulle sjunka fast ni har luftat ur systemet så kan det bero på ett läckage. I detta fall ska du kontakta oss.

När jag skall kompletterar min kamin med min frånluftsvärmepump, vad behöver jag tänka på?

Det finns två olika alternativ som man behöver tänka på när man skall lägga till en frånluftsvärmepump till sin kamin. Dessa presenteras kort nedan.

 1. När du eldar så sätter du ned temperaturen som du vill ha genom radiatortermostaterna. Detta gör att du får en behaglig temperatur.
 2. Du kan ställa en innegivare rummet som du har kaminen så kommer temperaturen att ändras automatiskt. Du får testa var och hur långt från kaminen du skall ställa innegivaren, för annars kan det bli kallt i resten av huset.

Hur ändrar jag temperaturen?

Kontrollera först att allting är rätt inställt för allting har en betydelse för vilken inomhustemperatur det är. Faktorerna som spelar in är värmekurvan, korrekt indikerad utomhustemperatur, panntryck och att termostaterna är korrekt inställda. De olika modellerna som vi har justerar man temperaturen på olika sätt så kolla i manualen för att hitta beskrivningen till just er pump. Installationsteknikern kommer även ha visat er detta när ni köpte pumpen.

Vad skall jag göra om vattnet är ljummet medan huset är varmt?

Här nedan kommer några förslag på åtgärder att nämnas.

 • Se till att inställningarna är rätt för varmvattenproduktionen.
 • Se till att rätt inställningar är på ev. blandningsventilen.
 • Se till att frånluftsvärmepumpen är urluftad. Instruktioner finns i manualen.
 • Starta om frånluftsvärmepumpen.
 • Om inget att detta fungerar kontakta oss.

Hur mycket bättre är dagens frånluftsvärmepumpar mot de äldre?

Det är en stor skillnad mot de äldre frånluftsvärmepumparna för att tekniken går alltid framåt plus att det sker snabbare idag än förut. Kraven på dagens teknik och kraven på frånluftsvärmepumparna har ökat så vi behöver kunna leverera värmepumpar som både är energisnåla, effektiva och driftsäkra. Myndigheterna ställer dessutom högre krav på energihushållningen som står i Boverkets byggregler, där det uppmanas höga krav på att få ner energiförbrukningen.
Det har hänt väldigt mycket de senaste åren angående energieffektivitet, vilket visar sig bl.a. i COP. Exempelvis så har Nibes frånluftsvärmepumpar CPO:n stigit med 1 % för varje år sedan de släpptes.

Blockering av elpatron?

Frånluftsvärmepumpen kan blockera tillsatsen om medeltemperaturen, utomhus, överstiger det inställda värmen på värmepumpen och detta är inget fel utan en funktion som värmepumpen har. Denna temperatur kan ställas in i menyn autolägesinställningar och vi rekommenderar att det inte skall sättas på minusgrader för att minimera frysrisken.