Marieholmsgatan 2 , Göteborg

Rörmokare Göteborg Fasta Priser

Varmvattenberedare Installerat & klart

Rörmokare Göteborg

Rörmokare Göteborg Fasta Priser

Fasta Priser

Varmvattenberedare

Installerat & klart

star det att byta varmvattenberedare?

Vad kostar det att byta varmvattenberedare?

Att själv installera eller byta varmvattenberedare är en fråga som många ställer sig för att spara pengar. Eller är det bättre att anlita professionell hjälp? Generellt är att installationer som omfattar elektricitet eller vatten alltid bör installerat av en kunnig fackman. I dessa fall är det extra viktigt att man som lekman vet vilka regler som gäller.

En felinstallerad varmvattenberedare kan innebära kostsamma vattenskador i en fastighet och i värsta fall personskada samt problem med försäkringsbolaget om du utfört arbetet själv och om det inte är fackmannamässigt utfört.

Det är lika viktigt att du kontrollerar så att du anlitar en auktoriserad elektriker för den elektriska installationen och så tillika en auktoriserad rörmokare för arbetet att koppla in varmvattenberedaren på vattennätet.

 

Byt varmvattenberedare och spara  mer pengar

Om du ändå står inför valet att byta varmvattenberedare kan det vara en möjlighet se över hela ditt uppvärmningssystem och samtidigt spara pengar.

Det kan vara värt att även byta ut äldre termostater på radiatorer som drar onödig energi. Idag finns moderna termostater som sparar tusenlappar jämför med äldre termostater. Det finns till och med moderna termostater som kan programmeras och styras från en mobilapp för att optimera energibesparingen. Du kan även sänka temperaturen på dina radiatorer när du är på jobbet eller om du är bortrest över helgen.

 

Välja rätt storlek på varmvattenberedare

Att välja rätt storlek på varmvattenberedaren är inte alltid helt lätt. Hur mycket varmvatten gör hushållet av med? Det kan även vara bra att tänka på tillökning om familjen skulle bli större inom en snar framtid.

Det finns idag tre olika typer av varmvattenberedare: Förrådsberedare, ackumulatortank, värmepumpsvarmvattenberedare eller genomströmningsberedare. Det alternativ som passar din fastighet beror på det befintliga uppvärmningssystemet i huset.

Enligt energimyndigheten och konsumentverket räcker det i de flesta fall med en varmvattenberedare i storleken 200 liter för en normalstor familj med dusch och 300 liter för en familj med normalstort badkar. Ett bubbelbadkar kräver oftast mer vatten.

I en gammal varmvattenberedare kan det finnas förhöjd risk för bakterietillväxt p.g.a. biofilmen som bildas i en behållare efter flera år. Vi har demonterat varmvattenberedare som har stagnatiter i sig, riktigt äckligt. Man ska vara medveten om risken för legionella vid arbete med varmvattenberedare. Varje år insjuknar flera VVS-montörer som inte är försiktiga eller vet hur man ska göra vid urtappning av en gammal beredare.

Mörkertalet bland insjuknade är stort både när det gäller yrkesfolk och konsumenter som arbetar där det kan finnas aerosoler från inte riktigt varmt varmvatten. Temperaturen i en beredare bör vara över 55 grader i hela tanken.

Legionella trivs och förökar sig i temperaturer mellan 18-45, förökningen är som störst vid 35-40 grader. Över 50 grader så dör bakterien långsamt medans vid minst 70 grader dör den inom 1 minut!

Att tänka på vid byte av varmvattenberedare

Om du anlitar en rörmokare från början till både installationen och köpet av varmvattenberedaren är det oftast bäst att rådgöra med rörmokaren hur projektet ska planeras, utföras och vilken typ av varmvattenberedare som passar bäst i fastigheten oavsett om du väljer att köpa in den nya varmvattenberedaren själv eller via VVS-företaget.

Ofta kan köpet av varmvattenberedare vara förmånligare via VVS-företaget eftersom en del företag har bra rabatter som återförsäljare till olika varumärken. Du får även garanti på både installation och material från samma leverantör, det underlättar för dig vid eventuell reklamation.

Välja varmvattenberedare med emalj, koppar eller rostfritt?

Det finns olika korrosionsskydd i tanken på varmvattenberedaren. Vanligast och billigast är emaljering. En emaljerad varmvattenberedare har oftast en anod i zink som behöver bytas med jämna mellanrum, hur ofta beror på hur aggressivt vatten det är. Normalt någonstans mellan 2-5 år.

Ett fåtal modeller av varmvattenberedare har likströmsanod. Den håller längre men är inte lika driftsäker som zinkanoden.

Kopparfodrade varmvattenberedare är också vanliga och fungerar i de flesta fall väldigt bra. Dessa ska dock undvikas när det är vatten med låg PH-halt (surt vatten) eller höga kloridhalter, exempelvis Östersjövatten.

Rostfri varmvattenberedare är det som säljs mest i Stockholmstrakten. Skall undvikas när det är hög kalkhalt i vattnet (hårt vatten) och även vatten med hög kloridhalt.

 

Elpatron eller kontaktelement med värmesköld?

Helt klart vanligast nu för tiden är att vattnet i beredaren värms upp av en elpatron som är monterad i tanken och har direktkontakt med vattnet.

Ett fåtal modeller har värmesköldar utanpå tanken. Fördelen med värmesköldar är att de inte har någon direktkontakt med tappvattnet. Därför lämpar det sig extra bra med kontaktelement i de fall vattnet är aggressivt. I andra fall är patron att fördra då den är mer effektiv i energisynpunkt.

– Ibland är att varmvattenberedaren monterad på väggen. Kontrollera alltid så att du har en massiv vägg som kan tåla över 100 kg belastning.

– Är termostaterna på dina element äldre än 15 år bör du byta ut dessa för att kunna spara energi.

 

Vad kostar en varmvattenberedare med eller utan installation?

En liten varmvattenberedare på 5 liter kostar ungefär 3000 kr medans en stor förrådsberedare på 500 liter kostar cirka 15900 kr. De största elvarmvattenberedarna börjar försvinna från marknaden och ersättas av nya mer energieffektiva produkter så som ackumulatortankar och värmepumpar.

Komplett installation kostar från 3000 kr och uppåt beroende på förutsättningarna i fastigheten där beredaren ska installeras.

Paketpris (installerat och klart) på 200 liters varmvattenberedare kan man hitta för cirka 15900 kr efter rotavdrag.

 

Behöver du hjälp med att byta varmvattenberedare?

Har du frågor eller behöver hjälp med att byta varmvattenberedare är du välkommen att kontakta oss på VVS Group AB för kostnadsförslag på åtgärder. VVS Group installerar och säljer varmvattenberedare ifrån CTC, Danfoss, MetroTherm och Nibe.

Vi hjälper dig med att byta varmvattenberedare – Kontakta oss

 

Vi hjälper dig med att byta varmvattenberedare i följande områ