Marieholmsgatan 2 , Göteborg

Rörmokare Göteborg Fasta Priser

Varmvattenberedare Installerat & klart

Rörmokare Göteborg

Rörmokare Göteborg Fasta Priser

Fasta Priser

Varmvattenberedare

Installerat & klart

Gustavsberg Estetic

  • Fast pris med installation
  • Certifierad installatör
  • Installationsmaterial
  • Inklusive bortforsling

4 990 kr

RSK Nr: 8350197 Kategori Fabrikat

Duschblandare, Estetic, Gustavsberg

Mattsvart 160cc.
Organiskt formspråk som passar alla typer av badrum
Finns i krom, matt svart och matt vit
Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
Reagerar snabbt på tryck- och temperaturförändringar i vattenflödet vilket ger en jämn vattentemperatur
Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
Inbyggd automatisk hetvattenspärr för skållningsskydd
Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
Håller jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
Keramisk avstängning för droppsäkring och lång livslängd, dessutom förenklas användandet för små och svaga händer
Typgodkända backventiler i inloppen
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [EB]
Kan kompletteras med Estetic badkarspip, eller kombineras med samtliga utloppspipar för kök, tvättställ eller badkar

 

Vid byte av blandare ska den befintliga köks- eller tvättställsblandaren vara av ”etthålstyp”. Eventuell ny håltagning ingår ej.

Observera att vid montering av ny köksblandare ska installation ske enligt Säker Vatten (2016:1) 3.7. ”I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.”

Vid utbyte av duschblandare ska den nya duschblandaren monteras på befintlig blandarbricka. Blandarbrickan ska vara av godkänd modell med standardmåtten c/c 160 eller 150 mm.

Vid utbyte av duschblandare med röranslutning c/c 40 mm ska de befintliga rören vara ordentligt klamrade.