Marieholmsgatan 2 , Göteborg

Rörmokare Göteborg Fasta Priser

Varmvattenberedare Installerat & klart

Rörmokare Göteborg

Rörmokare Göteborg Fasta Priser

Fasta Priser

Varmvattenberedare

Installerat & klart

Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Vår miljöpolicy
Vi strävar efter att minska vår negativa miljöpåverkan genom att:
• Utbilda personalen i miljöarbete
• Följa gällande lagar och förordningar
• Hushålla med resurser, minska spill och sortera avfall
• I största utsträckning använda produkter som är bäst på marknaden ur miljösynpunkt

Vår kvalitetspolicy
Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet och nöjda kunder genom att:
• Vår verksamhet styrs efter våra kunders efterfrågan och önskemål
• God service och ett bra samarbete ska genomsyra bolaget och ge oss nöjda kunder och glada medarbetare
• Vi arbetar med att ständigt förbättra våra VVS-tjänster, så att vi levererar bra kvalitetsmässigt utförda jobb och håller oss konkurrenskraftiga på marknaden

Auktoriserat VVS-företag
Branschreglerna lanserades 1:a september 2005 och föreskriver hur VVS-installationer ska utföras och av vilka företag. De auktoriserade VVS-företagen är utbildade i reglerna och för att bli medlemmar måste de kunna visa upp att de bland annat har rätt kompetens och försäkringar på företaget. Uppkomsten till reglerna var de kostsamma vattenskadorna och problemen med legionella och brännskador.