Marieholmsgatan 2 , Göteborg

Rörmokare Göteborg Fasta Priser

Varmvattenberedare Installerat & klart

Rörmokare Göteborg

Rörmokare Göteborg Fasta Priser

Fasta Priser

Varmvattenberedare

Installerat & klart

HP Larm

Jag har ett högtryckslarm på min värmepump, vad ska jag göra?
Ett högtryckslarm uppstår när kompressorn inte blir av med värmen den producerar, oftast på grund av dåligt/inget flöde i värmesystemet hos en bergvärmepump, eller dåligt/inget laddflöde hos en luft/vattenvärmepump.

  • Kontrollera att termostater påradiatorer/golvslingor är öppna
  • Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
  • Kontrollera att rätt värmekurva är vald
  • Kontrollera att cirkulationspumpen (och laddpumpen för en luft/vattenvärmepump) går
  • Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur ej är ställd för högt
  • Igensatt smutsfilter på värmesystemet (och/eller laddkretsen för en luft/vattenvärmepump) är en möjlig felorsak och bör kontrolleras av behörig VVS-installatör
  • Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud
HP Larm